Pole tekstowe: Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, ul. Wolności 18, 28-221 Osiek, opsosiek@poczta.onet.pl
Created by A. Gacoń © OPS Osiek

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Osieku

KOMISJA DO SPRAW PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Skład Komisji:

 

Przewodniczący:

Małgorzata Skwarzec

 

Z-ca przewodniczącego:

 Mariola Dzieciuch

 

Sekretarz:

Beata Kicińska

 

Członkowie:

 Magdalena Wilk      

 Wiesław Kopeć

 Kwiatkowski Krzysztof

 Matusak Arkadiusz

                               

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.

Albert Einstein